หน้าแรก เลขเด็ด ดูดวง แนะนำสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี

แนะนำสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี

63
0
แนะนำสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี 2562 ก้าวสู่ปี 2563

แนะนำสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี 2562 ก้าวสู่ปี 2563

 

แนะนำสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี 2562 ก้าวสู่ปี 2563

 

แนะนำสถานที่ สวดมนต์ข้ามปี 2562 ก้าวสู่ปี 2563 ใกล้จะขึ้นสู่ปี 2563 แล้ว แต่ก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่ thennew.com มีสถานที่แนะนำสำหรับการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตตลอดปี การสวดมนต์ข้ามปีมีประโยชน์มากนะคะ ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิ เมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น เป็นการกระทำที่ได้ปัญญา ถ้าการสวดมนต์โดยรู้คำแปลรู้ความหมายก็ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้

 

สถานที่สวดมนต์ข้ามปี 2562-2563 ภายในกรุงเทพ

โดยปีนี้ กทม. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2562-2563 ที่ท้องสนามหลวง วันที่ 31 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี เริ่ม 18.30 น.

 

รายชื่อวัดที่จัดงานเมื่อปีที่แล้วในเขตกรุงเทพ

 1. วัดบวรนิเวศวิหาร
 2. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
 3. วัดสามพระยา
 4. วัดเทพธิดาราม
 5. วัดราชนัดดาราม
 6. วัดชนะสงคราม
 7. วัดอินทรวิหาร
 8. วัดมหรรณพาราม
 9. วัดปรินายกวรวิหาร
 10. วัดใหม่อมตรส
 11. วัดราชบูรณะ
 12. วัดสุทัศนเทพวราราม
 13. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 14. วัดโสมนัสวิหาร
 15. วัดเทพศิรินทราวาส
 16. วัดสระเกศ
 17. วัดสิตาราม
 18. วัดดิสานุการราม
 19. วัดพระพิเรนท์
 20. วัดพลับพลาชัย
 21. วัดคณิกาผล
 22. วัดปทุมคงคา
 23. วัดกันตุยาราม
 24. วัดจักรวรรดิราชาวาส
 25. วัดบพิตรภิมุข
 26. วัดชัยชนะสงคราม
 27. วัดไตรมิตรวิทยาราม
 28. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 29. วัดราชาธิวาสวิหาร
 30. วัดปราสาทบุญญาวาส
 31. วัดสุคันธาราม
 32. วัดอัมพวัน
 33. วัดจันทรสโมสร
 34. วัดแก้วฟ้าจุฬามุนี
 35. วัดสวัสดิ์วารสีมาราม
 36. วัดน้อยนพคุณ
 37. วัดใหม่ทองเสน
 38. วัดธรรมาภิรตาราม
 39. วัดจอมสุดาราม
 40. วัดประชาระบือธรรม
 41. วัดโบสถ์สามเสน
 42. วัดเทวราชกุญชรฯ
 43. วัดเลียบราษฎร์บำรุง
 44. วัดเวตะวันธรรมาวาส
 45. วัดสร้อยทอง
 46. วัดมัชณันติการาม
 47. วัดจอมสุดาราม
 48. วัดไผ่ตัน
 49. วัดพรหมวงศาราม
 50. วัดใหม่ช่องลม
 51. วัดพระราม๙
 52. วัดทัศนารุณสุนทริการาม
 53. วัดปทุมวนาราม
 54. วัดมหาพฤฒาราม
 55. วัดหัวลำโพง
 56. วัดแก้วแจ่มฟ้า
 57. วัดม่วงแค
 58. วัดยานนาวา
 59. วัดบรมสถล
 60. วัดสุทธิวราราม
 61. วัดลุ่มเจริญศรัทธา
 62. วัดคลองใหม่
 63. วัดปริวาศ
 64. วัดด่าน
 65. วัดทองบน
 66. วัดวรจรรยาวาส
 67. วัดไผ่เงินโชตนาราม
 68. วัดเรืองยศสุทธาราม
 69. วัดบางโคล่นอก
 70. วัดราชสิงขร
 71. วัดเทพลีลา
 72. วัดบึงทองหลาง
 73. วัดศรีบุญเรือง
 74. วัดคลองเตยใน
 75. วัดภาษี
 76. วัดบุญรอดธรรมาราม
 77. วัดวชิรธรรมสาธิต
 78. วัดบางนานอก
 79. วัดบางนาใน
 80. วัดศรีเอี่ยม
 81. วัดทุ่งลานนา
 82. วัดทุ่งเศรษฐี
 83. วัดตะกล่ำ
 84. วัดลาดบัวขาว
 85. วัดกระทุ่ม
 86. วัดยางพระอารามหลวง
 87. วัดปากบ่อ
 88. วัดมหาบุศย์
 89. วัดเทพลีลา
 90. วัดทองใน
 91. วัดขจรศิริ
 92. วัดเสมียนนารี
 93. วัดหลักสี่
 94. วัดดอนเมือง
 95. วัดพรหมรังสี
 96. วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว)
 97. วัดสีกัน
 98. วัดสายอำพันธ์เอมสาร
 99. วัดเทพนิมิตต์
 100. วัดคลองบ้านใหม่
 101. วัดพระศรีมหาธาตุ
 102. วัดไตรรัตนาราม
 103. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
 104. วัดพรพระร่วงประสิทธิ์
 105. วัดเกาะสุวรรณาราม
 106. อยู่ดีบำรุงธรรม
 107. หนองใหญ่
 108. วัดเจริญธรรมาราม
 109. วัดบุญศรีมุนีกรณ์
 110. วัดคู้บอน
 111. วัดทองสัมฤทธิ์
 112. วัดบำเพ็ญเหนือ
 113. วัดบางเพ็งใต้
 114. วัดแสนสุข
 115. วัดหนองจอก
 116. วัดประยงค์กิตติวนาราม
 117. วัดสีชมพู
 118. วัดใหม่เจริญราษฎร์
 119. วัดสามง่าม
 120. ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
 121. วัดกัลยาณมิตร
 122. วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
 123. วัดเวฬุราชิน
 124. วัดอินทาราม
 125. วัดประยุรวงศาวาส
 126. วัดจันทาราม
 127. วัดราชคฤห์
 128. วัดกระจับพินิจ
 129. วัดดาวคะนอง
 130. วัดบุคลโล
 131. วัดสันติธรรมาราม
 132. วัดสุทธาวาส
 133. วัดกันตทาราราม
 134. วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
 135. วัดพิชยญาติการาม
 136. วัดทองนพคุณ
 137. วัดเศวตฉัตร
 138. วัดทองเพลง
 139. วัดสุทธาราม
 140. วัดบางปะกอก
 141. วัดหลวงพ่อโอภาสี
 142. วัดพุทธบูชา
 143. วัดบางบอน
 144. วัดนินสุขาราม

 

สถานที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2562-2563 ที่ต่างจังหวัด

 1. ต้นบุญธรรมสถาณ จ.ชลบุรี
 2. วัดป่าปฐมชัย ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
 3. สำนักปฎิบัติ แสงธรรมส่องชีวิต ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 4. วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา
 5. วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 6. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
 7. รายชื่อวัดที่จัดงานสวดมนต์ข้ามปี เมื่อปีที่แล้วในต่างจังหวัด(คาดว่าปีนี้น่าจะจัดอีก)

 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา
 2. วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 3. วัดสายไหม อ.ลำลูกกา
 4. วัดโบสถ์ อ.สามโคก
 5. ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม
 7. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
 8. วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง
 9. วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง
 10. วัดบางแก้ว อ.เมือง
 11. วัดหนองเสือ อ. พนมสารคาม
 12. วัดโสธรวราราม อ.เมือง
 13. วัดเขาดิน อ.บางปะกง
 14. วัดเกาะแก้วคลองหลวง อ.พนัสนิคม
 15. วัดบ้านในบน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 16. สวนธรรมนรารัตน์วันชัยขันติภาวนาบารมี อ.ศรีราชา
 17. วัดเขาบ่อกวางทอง ม.4ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 18. วัดหนองตาเนิด อ.จอมบึง
 19. วัดหนองโพ อ.โพธาราม
 20. วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง
 21. วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี
 22. วัดหลวงบดินทร์เดชา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 23. วัดป่ามะไฟ อ.เมือง
 24. วัดมะกรูด อ.กบินทร์บุรี
 25. วัดพันศรี อ.กบินทร์บุรี
 26. วัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์
 27. วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง
 28. วัดศรีบุรีรัตนาราม อ.เมือง
 29. วัดต้นสน อ.เมือง
 30. วัดเนินพระ อ.เมือง
 31. วัดไผ่ล้อม อ.เมือง
 32. วัดทุ่งไก่ดัก อ.เมือง
 33. วัดป่าเลไลยก์ อ.เมือง
 34. วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
 35. วัดสามชุก อ.สามชุก
 36. วัดปทุมทองรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว
 37. วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง
 38. วัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 39. วัดหนองอำเภอจีน อ.เลาขวัญ
 40. วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
 41. วัดประสิทธิเวช อ.องครักษ์
 42. วัดสระตะเฆ่ อ.โนนไทย
 43. วัดโคกศรีษะเกษ อ.ปักธงชัย
 44. วัดท่าหลวง อ.พิมาย
 45. วัดสุทธจินดา อ.เมือง
 46. วัดอิสาน อ.เมือง
 47. วัดปอแดง อ.ปักธงชัย
 48. วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมือง
 49. วัดพิศาล อ.สีชมพู
 50. วัดหนองแวง อ. เมืองขอนแก่น
 51. วัดโพธิ์ อ.เมือง
 52. วัดขุนพรหมดำริ (บ้านอุปราช) อ.เมือง
 53. วัดศรีสวัสดิ์ อ.เมือง
 54. วัดโสมนัส อ.พยัคฆภูมิพิสัย
 55. วัดกลางกุดรัง อ.กุดรัง
 56. วัดทุ่งรังษี อ.พนมไพร
 57. วัดป่าตถตาราม อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
 58. วัดโพธิการาม อ.โพนสูง
 59. วัดสระเกษ อ.สระเกษ
 60. วัดท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง
 61. วัดเจริญราษฎร์ อ.สุวรรณภูมิ
 62. วัดดอกจานรัตนาราม อ.รัตนบุรี
 63. วัดสะเดารัตนาราม อ.ปราสาท
 64. วัดบูรพาภิรมย์ อ.ส่องดาว
 65. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 66. วัดโนนสว่างภิรมย์ อ.วานรนิวาส
 67. วัดเทพมงคล อ.เมือง
 68. วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง
 69. วัดมงคลโกวิทาราม อ.เมือง
 70. วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง
 71. วัดโพนวิมาน อ.เขาวง
 72. วัดเวฬุวัน อ.สหัสขันธ์
 73. วัดสิมนาโก อ.กุฉินารายณ์
 74. วัดชัยมงคลโคกค่าย อ.ยางตลาด
 75. วัดสว่าง อ.กันทรลักษ์
 76. วัดกลางขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
 77. วัดดอนใหญ่ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน
 78. วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง
 79. วัดศรีห้วยทับทัน อ.ทับทัน
 80. วัดบ้านโดด ต.โดด อ.โพธิ์สรีสุวรรณ
 81. วัดสิริวราวาส ต.น้ำอ้อม อ.กันทราลักษ์
 82. วัดป่าขันติธรรม อ.กันทรารมย์
 83. วัดทุ่งโพธิ์ อ.เมือง
 84. วัดไผ่น้อย อ.เมือง
 85. วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง
 86. วัดมัฌชิมาวาส อ.เมือง
 87. วัดยางตลาด อ.คำเขื่อนแก้ว
 88. วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง
 89. วัดศรีชมชื่น อ. เมือง
 90. วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อ.เมือง
 91. วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร
 92. วัดป่าสันติธรรม อ.เมือง

 

ภาคเหนือ ภาคใต้

 1. วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง
 2. วัดบ้านขุน อ.ฮอด
 3. วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 4. วัดสันกำแพง อ.สันกำแพง
 5. วัดพระสิงห์ อ.เมือง
 6. ธุดงคสถานล้านนา อ.สันทราย
 7. วัดศรีโสดา อ.เมือง
 8. พิษณุโลก
 9. วัดกำแพงมณี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 10. วัดพระศรีรัตนมหาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง
 11. วัดท่าเกษม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
 12. วัดสวรรคาราม อ.สวรรคาราม
 13. วัดราษฎร์ศรัทธาทำ อ.ศรีนคร
 14. วัดศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง
 15. วัดไทยชุมพล อ.เมือง
 16. วัดสบลืน อ.วังเหนือ
 17. วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 18. วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง
 19. วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมือง
 20. วัดเกาะวาลุการาม อ.เมือง
 21. วัดบ้านน้อย อ.โพทะเล
 22. วัดท่าหลวง อ.เมือง
 23. วัดคลองโพธิ์ อ.เมือง
 24. วัดหาดสองแคว อ.ตรวน
 25. วัดศรีอุทุมพร อ.ลับแล
 26. วัดเชตะวัน อ.เมือง
 27. วัดพระสิงห์ ถนนสิงหไคล อ. เมือง
 28. วัดพระแก้ว อ.เมือง
 29. วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน
 30. วัดพระยอดขุนพล อ.เวียงป่าเป้า
 31. วัดเมืองง่า อ.เมือง
 32. วัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมือง
 33. ศูนย์อบรมศีลธรรม
 34. วัดหนองผำ อ.ป่าซาง
 35. วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมือง
 36. วัดศรีโคมคำ อ. เมือง
 37. วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง
 38. สำนักสงฆ์ดอยขาน้อย อ.เมือง
 39. วัดบรมธาตุ อ.เมือง
 40. วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง
 41. วัดเพชรวราราม อ.เมือง
 42. วัดวังชมพู อ.เมือง พังงา
 43. วัดประชุมโยธี อ.เมือง
 44. วัดพระพรหม อ.พระพรหม
 45. วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง
 46. วัดพระบรมธาตุ
 47. วัดเขาไม้แก้ว อ.สิงกา
 48. วัดนิคมพัฒนาราม (ผังเจ็ด) อ.มะนัง
 49. วัดคลองแห อ.หาดใหญ่
 50. วัดโคกสมานคุณ อ.เมือง
 51. วัดถาวรวราราม อ.เมือง
 52. วัดพรหมนิวาส
 53. วัดชลธาราวาส
 54. วัดถ้ำสุมะโน อ.ศรีนครินทร์
 55. วัดตะโหมด อ.ตะโหมด
 56. วัดถ้ำเสือ อ.เมือง
 57. วัดตะโปทาราม อ.เมือง
 58. วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
 59. วัดท่าเรือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 60. อาศรมสุญญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 61. วัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 62. วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.กระบี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวกีฬาสด.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here