หน้าแรก ข่าวการเมือง เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.

467
0

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ครั้งที่ 17

“รายงานพิเศษ”-อัศวินต้องลาออกก่อนลง-สายไหมเสียงมากสุด

ทางด้านการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กทม.มีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง “รายงานพิเศษ” วันนี้ ได้ไปพูดคุยกับรองปลัด กทม. “สมภาคย์ สุขอนันต์”

ถาม-การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ เป็นครั้งที่เท่าไหร่?

สมภาคย์–การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 17 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2528

ถาม-การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ เป็นการเลือกตามวาระหรือเลือกตั้งซ่อม เพราะ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม.ที่มาจากการเลือกตั้งก่อนหน้า พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ถาม-กทม.มีการเตรียมความพร้อมของ กทม.ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่กำลังจะมีขึ้นอย่างไร

สมภาคย์–การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.จะใช้งบประมาณของ กทม.เอง เนื่องจาก เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ผ่านมามีการส่งข้าราชการ กทม.เข้ารับการอบรมเป็น วิทยากรจังหวัดตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี 2562 เขตปกครองละ 1 คน รวม 50 เขต จำนวน 50 คน และสำนักงานปกครองและทะเบียนอีกจำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน

ทั้ง 60 คนที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวจะเป็นวิทยากรในการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 6,149 คน และให้ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว

ไปเตรียมสรรหาผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไว้ 4-8 คน นอกจากนี้ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งให้กับบุคลากรเขต ตั้งแต่ ผอ.เขต ผู้ช่วย ผอ.เขต หัวหน้าฝ่ายปกครองและหัวหน้าฝ่ายทะเบียน

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่จะเกิดขึ้นนี้ กทม.มีความพร้อมในการดำเนินงานทุกด้าน รอเพียงคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการการเลือกตั้งมีกฎหมายรองรับไว้หมดแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ว่าฯ กทม.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ด้วย จะต้องลาออกภายหลังมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 3 วัน

ถาม-กทม.มีหน่วยเลือกตั้งกี่หน่วย ผู้มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนกี่ราย

สมภาคย์–จากการสำรวจของเขต กทม.มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 6,203 หน่วย มีผู้มีสิทธิออกเสียงประมาณ 4.4 ล้านคน เขตที่มีผู้มีสิทธิมากที่สุดคือเขตสายไหม รองลงมาเขตบางแค คลองสามวา ประเวศ ส่วนเขตที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงน้อยสุดคือเขตสัมพันธวงศ์.

อ่านต่อ

ขอขอบคุณ thairath

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here