หน้าแรก ข่าวการเมือง ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000บาท รอบที่2

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000บาท รอบที่2

362
0
ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000บาท รอบที่2

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000บาท รอบที่2

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร รอบที่2 โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000บาท รอบที่2

ความคืบหน้า โครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ “ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน”

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000บาท รอบที่2

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า จากกรณีที่ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 และครั้งที่ 6/2563

โดยอนุมัติให้ สศก. เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร จำนวน 137,093 ราย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างเท่าเทียม

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000บาท รอบที่2

พร้อมทั้งมอบหมายให้ สศก. ดำเนินการลงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค. 2563 จำนวนประมาณ 120,000 รายและเร่งตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม

รวมทั้งมาตรการอื่นๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอเรื่องให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

อ่าน>>โครงการตู้ปันสุข ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิค-19

อ่าน>>ขึ้นทะเบียนเกษตรรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐ

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here