หน้าแรก ข่าวเด่นวันนี้ ชุมชนหูหนวก หายจากโควิด-19 ปลอดภัยครบ 19 คน

ชุมชนหูหนวก หายจากโควิด-19 ปลอดภัยครบ 19 คน

131
0

พม. ส่งคนพิการ พร้อมครอบครัว “ชุมชนคนหูหนวก” หายป่วยโควิด-19 กลับบ้านได้

ชุมชนหูหนวก หายจากโควิด-19 19 คนปลอดภัยดี
ผู้พิการทางการได้ยิน และครอบครัว ในชุมชนคนไร้เสียง ย่านพระราม 9 ที่ติดเชื้อ โควิด-19 และได้รับการช่วยเหลือ

จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขณะนี้หายป่วยและกลับบ้านแล้ว

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า หลังเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

ชุมชนหูหนวก

ในชุมชนคนไร้เสียงพระราม 9 รวมทั้งสิ้น 19 ราย แบ่งเป็นคนพิการ จำนวน 14 ราย และกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ราย โดยได้หายเป็นปกติแล้วและสามารถกลับบ้านได้ 17 ราย แต่ยังคงมีคนพิการจำนวน 2 ราย ที่อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนามฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ พก. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วย ซึ่งเป็นไปตามบทบาทภารกิจการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและสวัสดิการในระหว่างที่คนพิการและครอบครัว พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามฯ รวมถึงดำเนินการติดตามผลการรักษา ภายหลังที่หายจากอาการป่วยและปลอดเชื้อ COVID-19

โดยทำการรับ-ส่ง คนพิการให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเวรประจำวันในสังกัด พก. เจ้าหน้าที่ รพ. สนามฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งคนพิการกลับบ้านดังกล่าว จนเสร็จสิ้นภารกิจ

ข่าวสาร ทั่วไป วันนี้ ได้ที่นี่ >> https://thennew.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here