ระยองรอด

ระยองรอด ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ระยองรอด ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ผลตรวจของ จ.ระยองรอด ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จาก 12 ผู้สัมผัสใกล้ชิดทหารอียิปต์ ตรวจตัวอย่าง 1,336 คน ไม่มีเชื้อ รอผลตรวจอีก 1,252 คน ผลตรวจของผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง 12 ราย ได้แก่ พนักงานขับรถรับ-ส่งโรงแรม 4 คัน สัมผัสใกล้ชิด 4 คน พนักงานขับรถ...
20,832แฟนคลับชอบ
2,508ผู้ติดตามติดตาม

Recent Posts